Varatie

Jokaisesta asunnosta on oltava normaalin sisäänkäynnin lisäksi ainakin yksi varatie.

Varatie voi olla ovi tai ikkuna. Ovi voi johtaa suoraan ulos, maan pinnalle, portaille, parvekkeelle tai ranskalaiselle parvekkeelle. Ikkunan täytyy täyttää varatieikkunan määräykset.

Suositeltavat varatieratkaisut ovat ovi suoraan ulos tai parvekkeelle, tai enintään kaksikerroksisissa asunnoissa edellisten lisäksi varatieikkuna ja sen ulkopuolella järjestely, jonka avulla pääsee alle maksimipudottautumiskorkeuden, 3,5 m. Pudottautumiskohta on suunniteltava siten, että siihen voi turvallisesti pudottautua.

Kerrostaloasunnoissa suositellaan ensisijaisesti omatoimista pelastautumista ja toissijaisesti pelastautumista palokunnan avustuksella. Parveke on parempi varatie kuin ranskalainen parveke tai ikkuna, sillä parvekkeelle meno antaa asunnon palaessa aikaa pelastustoimille. Ranskalaista parveketta tai varatieikkunaa ei tulisi järjestää ainoaksi varatieksi kerrostaloissa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä, eikä muuta mahdollisuutta ole. Parvekkeen oven lukko ei saa olla sisältäpäin ainoastaan avaimella avattavissa.

Useampikerroksissa asunnoissa tulipalotilanteessa kerrosten välinen avoin aulatila täyttyy ensimmäisenä savusta, eikä aulaa voi käyttää poistumiseen.Tästä syystä kaksi- tai useampikerroksisissa asunnoissa on ylemmän/ylempien kerrosten jokaisesta makuuhuoneesta oltava varatie. Jos makuuhuoneiden välillä on ovi tai esim. yhteinen vaatehuone, riittää kyseisille huoneille yksi yhteinen varatie, jos sitä voi käyttää ilman että pitää kulkea aulatilan kautta.

Jos talo on korkeintaan kaksikerroksinen, on parvekkeen kaiteen rakenteen oltava sellainen, että sen ulkopuolelle voi mennä seisomaan parveketasanteen korkeudelle ennen pudottautumista (maksimipudottautumiskorkeus 3,5 m) (tämä on erityisesti huomioitava parvekkeilla joissa on lasikaide). Tai parvekkeelle on järjestettävä tikas tms., tai siinä on oltava katos jonka kautta päästään alle maksimipudottautumiskorkeuden. Jos katos tai katto on liukas, on siihen asennettava lapetikas tai lumieste tms. estämään putoaminen ja varmistamaan pelastautujan pysähtyminen räystäälle ennen pudottautumista. Jos kerrostalossa ei pystytä järjestämään pelastusreittiä pelastuslaitoksen nostopuomilava-autolle, on parvekelaattoihin tehtävä pelastusluukut aina alimpaan kerrokseen, maantasalle asti. (Luukusta on ohjeet Ympäristöopas 39:ssä.)  Laukaistavat tikkaat hyväksytään korkeintaan kaksikerroksisissa taloissa.

Ranskalaisen parvekkeen kaidetta koskevat samat määräykset kuin yllä mainitut tavallisen parvekkeen kaiteen. Lisäksi on varmistettava, että ranskalaisen parvekkeen kaiteen yläpuolinen aukko täyttää varatieikkunan leveys+korkeus -määräykset.

Varatieikkunan alareunan EI SAA olla alle 700 mm lattiasta, jos ikkunan takana on putoamisvaara. Ikkunan alareunan suositeltava korkeus lattiasta on 800 – 1 000 mm. Alareuna saa olla maksimissaan 1 200 mm lattiasta. Varatieikkuna on varustettava kiintopainikkeilla, molemmat pokat.

Varatieikkunan leveys+korkeus on oltava vähintään 1 500 mm. Jos käytetään pystyikkunaa, on avatun ikkunan aukon oltava vähintään 500 mm leveä. Oulun kaupungissa 6 M x 12 M (moduulimitat) ikkunaa saa käyttää varatieikkunana vaikka sen leveys avattuna jää hieman alle vaaditun (5,5 M levyistä ikkunaa ei hyväksytä). Vaakaikkunaa käytettäessä avatun ikkunan korkeus on oltava vähintään 600 mm. Vastaavasti kuin pystyikkunan kohdalla, 11 M x 7 M ikkunan käyttö on sallittu.

Leveämpää ikkunaa kuin 12 M ei saa käyttää varatieikkunana, koska niissä karmeihin tulee vaakapuitteisiin lukot.

Yksi vaihtoehto on laittaa vierekkäin kaksi ikkunaa, joista toinen on tuuletusikkuna, varustettuna pitkäsalvalla ja aukipitolaitteella, ja toinen varatieikkuna, jossa kaikissa lukoissa molemmissa pokissa on  kiintopainike. Tällöin on huomioitava, että varatieikkunassa ei ole aukipitolaitetta estämässä lasten putoamista.

Jos varatieikkuna on samalla tuuletusikkuna, tulee aukipitolaitteen olla sellainen että se täyttää aukipitolaitteen vaatimukset, mutta on samalla kohtuullisen helposti hätätilanteessa aukaistavissa. Ikkunan yläreunassa ei tällöin ole suotavaa olla lukittavaa aukipitolaitteen osaa.

Osastoivassa seinässä olevaa paloikkunaa ei tulisi järjestää varatieikkunaksi, mutta jos se on ainoa vaihtoehto, voi nykymääräysten mukaan paloikkunaan laittaa kiintopainikkeet hätäpoistumista varten. Kiintopainikkeet eivät tee paloikkunasta kuitenkaan tuuletusikkunaa, avaaminen on sallittua vain hätätilanteessa tai pesua varten. Tästä pitää ikkunaan laittaa tarra tai vastaava.

/09.05.2013